Khu du lịch, địa điểm du lịch - An Giang

  • Tài nguyên du lịch An Giang

    2019-07-17 10:51:21

    An Giang là một tỉnh miền Tây Nam Bộ, bắt đầu từ chỗ sông Mê Kông chảy vào nước ta được chia làm đôi. Phía Đông và Đông Bắc An Giang giáp Đồng Tháp, phía Đông Nam giáp thành phố Cần Thơ, phía Nam và Tây Nam giáp Kiên Giang, phía Tây giáp nước Căm-pu-chia.