Hướng dẫn viên là đội quân tiên phong trong ngành du lịch, là những đại sứ có vai trò rất lớn góp phần xây dựng hình ảnh của du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn các hướng dẫn viên đều hành nghề tự do mà không thuộc quân số đơn vị nào.

Theo quy định của Luật Du lịch sửa đổi năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, hướng dẫn viên chỉ được hành nghề khi đáp ứng các điều kiện: 1. Có thẻ hướng dẫn viên du lịch; 2. Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; 3. Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

Với sứ mệnh thu hút và đào tạo nhân tài trong ngành hướng dẫn đồng thời nâng tầm hướng dẫn viên Việt Nam sánh ngang với khu vực và quốc tế, Hội hướng dẫn viên du lịch Việt Nam được thành lập ngày 10-10- 2017, là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực hướng dẫn du lịch; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên là HDV du lịch Việt Nam. Đồng thời, góp phần hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề hướng dẫn cho các hội viên để nâng cao trình độ nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch; và phát triển các hoạt động liên kết, hợp tác quốc tế để đào tạo phát triển năng lực đội ngũ HDV du lịch, góp phần nâng cao vị thế của đội ngũ hướng dẫn viên trong ngành du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Tôn chỉ và giá trị cốt lõi trong các hoạt động của Hội hướng dẫn viên du lịch Việt Nam là sự minh bạch, hiệu quả và bền vững. Sự minh bạch trong việc xây dựng cơ chế và quản lí tài chính; các hoạt động tài chính sẽ được kiểm toán và giám sát bởi công ty kiểm toán quốc tế Deloitte và được công bố công khai hàng năm

Bên cạnh đó, tính hiệu quả, bền vững cũng được đề cao để đảm bảo tất cả cáchoạt động tập trung, tạo giá trị cho đội ngũ hướng dẫn viên; đồng thời tìm kiếm hợp tác với các đối tác uy tín trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ và phát triển năng lực hội viên. Một số đối tác đã đồng hành cùng Hội bao gồm: Cộng đồng châu Âu EU, Viettel, Công ty TNHH Giải pháp Dịch vụ Du lịch( TSS)

Hệ thống thông tin hướng dẫn du lịch của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam vận hành trên website: http://hoihuongdanvien.vn và App Hire A Guide sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các hướng dẫn viên trong quá trình hành nghề, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đồng thời giúp hội viên tìm kiếm công việc, ký kết hợp đồng hướng dẫn với các công ty lữ hành. Hiện App Hire A Guide đã dowload được trên App Store và Google Pay