Ban chuyên môn

Ban hội viên

Trưởng Ban : Phạm Mạnh Cương
Điện thoại: 986989661
Email: cuongpm84@gmail.com

Ban đào tạo

Trưởng Ban : Nguyễn Quang Trung
Điện thoại: 973581219
Email: quangtrung.dl0812@gmail.com

Ban truyền thông và Tổ chức sự kiện