Đến nay, Việt Nam có khoảng 25. 500 Hướng dẫn viên Du lịch, trong đó có khoảng 8. 800 Hướng dẫn viên Du lịch nội địa và khoảng 16. 000 Hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Trong đó khoảng 5% là ký hợp đồng lao động, có đóng BHXH tại các Công ty Lữ hành, còn khoảng 95% là các HDV hành nghề tự do. Với hơn 1800 Công ty kinh doanh Lữ hành quốc tế và hơn 5000 Công ty kinh doanh Lữ hành nội địa, hàng năm vào mùa du lịch cao điểm, nhu cầu tìm kiếm HDV để ký kết hợp đồng hướng dẫn 1 TOUR cụ thể của các Công ty Lữ hành là rất lớn, nhu cầu tìm kiếm việc làm của các HDV tự do cũng rất cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm của các HDV là Hội viên Hội HDV Du lịch Việt Nam (VTGA), hỗ trợ cho các Công ty Lữ hành, các khách du lịch, với sự hỗ trợ của công ty  TNHH Gải pháp Dịch vụ Du lịch(TSS) VTGA tiến hành xây dựng sàn giao dịch việc làm online, hoạt động trên App Hire A Guide.  Sự vận hành của sàn giao dịch việc làm online là cơ hội để các Hội viên tìm kiếm việc làm, các Hội viên chỉ cần dowload và sử dụng ứng dụng App của Hội trên điện thoại, các Công ty Lữ hành chỉ cần đăng ký, mở tài khoản tại đây:   https://console.hireaguide.net/register

Hiện nay APP Hire A Guide đã xây dựng xong, đã download được trên App Store và Google Play, mời các hội viên download về máy di động để sử dụng

Biểu tượng App

Mẫu App sau khi download về máy

Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu để sử dụng, Tên đăng nhập và Mật khẩu Hội HDV Du lịch Việt Nam đã cấp cho các Hội viên, nếu hội viên nào quên xin vui lòng liên hệ lại Hội HDV Du lịch Việt Nam