- Tập hợp các hướng dẫn viên giỏi trên toàn quốc

- Xây dựng hệ thống hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động và sự phát triển của hướng dẫn viên

- Xậy dựng hệ thống thông tin, hệ thống đào tạo toàn diện, hiện đại

- Tạo sân chơi lành mạnh, thân thiện cho cộng đồng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam

- Xây dựng hệ thống Review, phản hồi của khách hàng của các Công ty lữ hành

- Thu hút và đào tạo nhân tài

- Phát triển khung năng lực thành viên

- Đưa hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế