Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi đăng ký gia nhập Hội viên

Bước 2: Vào Website: http://hoihuongdanvien.vn rồi vào mục Đăng ký hội viên hoặc click đây

 Bước 3: Người đăng ký gia nhập khai FORM trực tuyến( Đơn đăng ký gia nhập Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam và các thông tin hội viên). Người đăng ký gia nhập upload ảnh chân dung mầu cỡ 1,5 cm x 1,5 cm,  nhấn nút “ HOÀN THÀNH”

Bước 4: Hội kiểm tra thông tin và thông báo Hồ sơ đã được phê duyệt qua email cho người đăng ký gia nhập

Bước 5: Người đăng ký gia nhập download FORM từ email, in ra, dán ảnh chân dung mầu cỡ 3cm x 4 cm, ký tên và gửi về Hội/Văn phòng đại diện

Bước 6: Người đăng ký gia nhập đóng lệ phí gia nhập và hội phí

Hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký gia nhập gốc, cấp thẻ hội viên

 

* Các giấy tờ cần chuẩn bị khi đăng ký gia nhập Hội viên:

  1. Thẻ hướng dẫn viên Du lịch (bản sao)
  2. Chứng minh thư/căn cước công dân (bản sao )