I-Quy định chung

 1. Hội viên thường xuyên nghiên cứu thông tin, xem các thông báo trên trang http://hoihuongdanvien.vn . Hội viên tự cập nhật thông tin trên profile cá nhân trên trang website của Hội khi có thay đổi về các thông tin sau: địa bàn hoạt động, học vấn, nghiệp vụ hướng dẫn, trình độ ngoại ngữ, quá trình hành nghề hướng dẫn, sở trường hướng dẫn.
 2. Thông báo bằng văn bản hoặc email cho Hội khi thay đổi, email, địa chỉ liên hệ trong 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi.
 3. Thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm các quy định trong hợp đồng hướng dẫn, trong bản phân công công việc của các doanh nghiệp, các quy định về thông tin và báo cáo kết quả công việc.
 4. Tham gia vào các chương trình đào tạo, tập huấn, hội họp, sinh hoạt chuyên môn và các buổi chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm với các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các hướng dẫn viên giỏi… do Hội tổ chức.
 5. Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ với các hội viên khác về nghiệp vụ, kinh nghiệm và kiến thức nghề nghiệp.
 6. Không vi phạm các quy định về hướng dẫn du lịch trong Luật Du lịch, các quy định của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành về tài chính, về mua bán hàng hóa, vận chuyển hàng hóa cho khách du lịch trong thời gian đi hướng dẫn du lịch.
 7. Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp hướng dẫn do Hội ban hành và thực hiện ứng xử văn minh khi đi hướng dẫn du lịch.
 8. Chịu sự kiểm tra của Ban Kiểm tra Hội trong khi hành nghề.
 9. Không nói xấu, lăng mạ các ủy viên BCH Hội và Hội; ủy viên BCH các Chi hội và các Chi hội trên mạng xã hội, email và các hình thức giao dịch điện tử khác
 10. Sử dụng ứng dụng App của Hội trên điện thoại để nhận tin tức, thông tin của Hội và thực hiện giao dịch giữa Hội và hội viên, giữa hội viên với các doanh nghiệp.

II-Lệ phí gia nhập Hội và hội phí

 1. Miễn phí năm 2020, 2021 do COVID-19. Chỉ thu phí in thẻ Hội viên cả gia hạn và cấp mới lần đầu từ ngày 31/7/2021: 100.000 đ
 2. Từ ngày 01/01/2023: Lệ phí gia nhập và Hội phí theo Quy định của từng Chi hội