Hướng dẫn Du lịch là một nghề rất đặc biệt, có HDV đã hành nghề 30 năm, thậm chí 40 năm, có HDV mới hành nghề. Có những HDV có bằng sau đại học về chuyên môn, có bằng đại học chuyên ngành hướng dẫn, có HDV chỉ có bằng trung cấp. Với các HDV Du lịch Quốc tế, nhiều cuộc khảo sát và kiển tra gần đây cho thấy chỉ có khoảng 30% là thật sự sử dụng thành thạo ngoại ngữ đã đăng ký để hành nghề. Trong nhiều năm qua, Việt Nam không tiến hành phân loại và xếp hạng HDV, nhiều HDV Du lịch có quá trình hành nghề xuất sắc nhưng không được công nhận và vinh danh, do đó không được các Công ty Lữ hành trả thù lao xứng đáng. Việc thiếu hụt sự phân loại và xếp hạng HDV này làm suy giảm sự phấn đấu học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của HDV, gây khó khăn cho các Công ty Lữ hành trong việc tìm kiếm, ký kết hợp đồng HDV và trả thù lao cho các HDV này.

Để khác phục những tồn tại trên, góp phần đưa Du lịch Việt Nam phát triển bền vững, Liên minh Châu Âu (EU) đã quyết định hỗ trợ Hội HDV Du lịch Việt Nam – Hiệp hội Du lich Việt Nam 01 dự án về việc phân loại và xếp hạng HDV. Việc đánh giá và xếp hạng HDV sẽ được thực hiện chủ yếu bởi các Công ty Lữ hành và khách du lịch, được thực hiện online.

Hiện nội dung của mục XẾP HẠNG HƯỚNG DẪN VIÊN đang trong quá trình xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018, mời quý Hội viên quay lại trong thời gian tới.