Hướng dẫn đăng ký xếp hạng online đối với các HDV

Bước 1. HDV đăng nhập vào hệ thống, vào mục “Đăng ký xếp hạng HDV”

Bước 2. HDV chọn hạng sao, nhấn nút đăng ký(-> Hệ thống gửi email tự động thông báo đã nhận được đăng ký xếp hạng- Mẫu email 1)

Bước 3. Hội HDV kiểm tra thông tin, hồ sơ và thông báo cho HDV đăng ký tham gia xếp hạng(-> Hệ thống gửi email tự động thông báo đăng ký xếp hạng HDV đã được chấp thuận- Mẫu email 2)

Bước 4. HDV tham gia làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính

Bước 5. HDV yêu cầu các Công ty lữ hành chấm điểm kỹ năng qua từng TOUR cụ thể mà mình đã hướng dẫn

 

Lưu ý: Chỉ có các HDV là hội viên của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam mới tham dự được chương trình xếp hạng HDV online trên hệ thống này

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hội hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam

Số 211 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 02437835120, 02437835122