1. Đăng ký hội viên
2. Xác nhận số điện thoại
3. Hoàn thành
1. Thông tin chung
Thêm ảnh đại diện... * Tải ảnh chân dung mầu cỡ 1.5 cm x 1.5 cm
Thêm ngôn ngữ hướng dẫn

2. Thông tin học vấn *
3. Thông tin về nghiệp vụ hướng dẫn *
4. Thông tin về trình độ ngoại ngữ
Đối với hướng dẫn viên quốc tế
  5. Thông tin về quá trình hành nghề hướng dẫn *
  Thêm thông tin hành nghề
  6. Sở trường hướng dẫn *
  Thêm tuyến du lịch sở trường (dành cho các HDV muốn tham dự vào Sàn giao dịch việc làm)
  7. Kinh nghiệm hướng dẫn *
  8. Các kỹ năng chuyên môn khác (MC, Game show,...)
  9. Thông tin khác
  10. Thành tích (Khen thưởng, giấy khen, bằng khen,...)