Tin tức sự kiện

QĐ số 23/2021/QĐ-TTG ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 1 số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 07/7/2021 Thủ tướng Chính phủ đã có QĐ số 23/2021/QĐ-TTG quyết định về việc thực hiện 1 số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó HDV Du lịch có mức hỗ trợ 3.710.000 đ/người, phương thức chi trả là hỗ trợ 01 lần cho người lao động

HDV du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  1. Có thẻ HDV du lịch theo quy định của Luật du lịch
  2. Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội- nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Hồ sơ đề nghị bao gồm:

  1. Đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 10 tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTG
  2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:
  3. Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ
  4. Thẻ hội viên của tổ chức xã hội- nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch

HDV du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, thông tin, thể thao và Du lịch nơi cấp thẻ cho HDV du lịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022