Tin tức sự kiện

Chỉ thị HỎA TỐC về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị HOẢ TỐC về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.