Tin tức sự kiện

Đề xuất các giải pháp hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Ngày 11/3/2020, Hội HDVDL Việt Nam đã có công văn số 09/CV-HHDVDLVN về việc đề xuất các giải pháp hỗ trợ HDVDL bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Nhận định HDV du lịch là lực lượng có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của ngành Du lịch. Trước tình hình diễn biến phức tạp của Dịch COVID-19, cũng như nhân sự của nhiều ngành nghề khác, HDV du lịch cũng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề. Để các HDV du lịch vượt qua được giai đoạn khó khăn này, Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam (VTGA) đã có công văn đề xuất một số giải pháp hỗ trợ cho HDV du lịch để trình lên Chính phủ. Mong rằng dưới sự hỗ trợ của Nhà nước, những giải pháp đó sẽ có thể được thực hiện nhằm giúp cho HDV an tâm trải qua thời điểm này và giữ vững nhiệt huyết với nghề.