Tin tức sự kiện

Đại hội lần thứ nhất của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam ngày 25/6/2019. Đại hội ra mắt Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 25/6/2019, tại Khách sạn Hòa Bình số 27 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội đã diễn ra buổi Đại hội lần thứ nhất của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2019 -2024.

Tại Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành mới với tổng số 41 thành viên, trong đó Ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Minh giữ chức Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam, Ông Nguyễn Minh Thắng - Trợ lý Trưởng phòng điều hành Công ty TNHH Du lịch Trâu Việt Nam giữ chức Trưởng ban Kiểm tra Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam.

Danh sách Ban chấp hành và Ban Kiểm tra Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2019 -2024 bao gồm:

 

Theo nguồn: VP Hội Hướng Dẫn Viên Việt Nam