Ban chấp hành

Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ
Võ Đức Trung Ủy Viên Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Mạo Hiểm Việt tại Đà Lạt 109 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng